БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 9:

641. Проблемні аспекти правового забезпечення діяльності міжнародних організацій
642. Проблемні питання нотаріального процесу щодо посвідчення заповітів та довіреностей прирівнюваних до нотаріально посвідчених
643. Проблемні питання розмежування справ господарської та адміністративної юрисдикції
644. Проблемно-правовий аналіз монополій в Україні
645. Прогалини у праві та шляхи їх подолання
646. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування
647. Прокурор як учасник криміналістичної діяльності
648. Прокурорський нагляд за порушенням кримінальної справи
649. Прокурорський нагляд за додержанням вимог закону під час затримання особи
650. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень щодо застосування заходів примусового характеру
651. Протидія корупції в органах державної служби
652. Протиправна комунікація як форма "гібридної війни" та міжнародно-правова практика запобігання їй
653. Процес доказування по кримінальним справам щодо господарських злочинів
654. Процесуальне положення адвоката у адміністративному судочинстві
655. Процесуально-правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі
656. Психологічний вплив у професійній діяльності слідчого
657. Психологічні особливості конформної поведінки злочинця
658. Психолого-криміналістичний портрет злочинця
659. Реалізація захисту прав споживачів в договірному праві ЄС та України
660. Реалізація правових засад використання української мови в органах державної влади (на прикладі поліції Харкова)
661. Речово-правові та зобов'язально-правові засоби захисту права власності та інших речових прав
662. Розбій і суміжні склади (грабіж, вимагання, бандитизм)
663. Розвиток адвокатської діяльності в Україні
664. Розвиток адміністративного законодавства в Україні: історія та сучасність
665. Розвиток інституту правонаступництва і можливі проблеми в цій сфері
666. Розвиток концепції людської гідності у правовій думці
667. Розвиток нотаріату в Україні
668. Розвиток принципів організації і діяльності нотаріату в Україні
669. Розірвання господарського договору
670. Розмежування повноважень Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України (правові аспекти)
671. Розподіл спадщини між спадкоємцями
672. Розслідування злочинів у сфері нелегального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
673. Розслідування крадіжок
674. Розслідування статевих насильницьких злочинів, коли особа винного невідома
675. Роль Європейського Суду з прав людини у розвитку права Європейського Союзу
676. Роль і значення християнства у формуванні правової системи Київської Русі
677. Роль інформаційних технологій у модернізації судової влади в України
678. Роль міжнародної Торгової Палати в уніфікації правового регулювання міжнародних торгівельних відносин
679. Роль прокуратури України, як складової механізму держави
680. Санкції в господарському праві України
681. Санкції в міжнародному праві та механізм їх застосування
682. Система засобів та способи захисту права інтелектуальної власності в Україні
683. Система правової охорони інтелектуальної власності
684. Сімейні правовідносини: поняття, юридична природа, зміст
685. Слідчий суддя в кримінальному провадженні
686. Слідчі ситуації у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів отриманих незаконним шляхом
687. Соціальні права та конституційно-правові механізми їх забезпечення в Україні
688. Спадкове право в Україні
689. Спадкове право у цивільному праві України
690. Спадкування за законом
691. Спеціалізовані суди в Україні
692. Співвідношення права і держави у громадянському суспільстві
693. Співвідношення публічного та приватного права
694. Способи забезпечення виконання зобов'язань
695. Стан законодавства у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання: недоліки та шляхи вдосконалення
696. Стан і перспективи розвитку цивільного судочинства в Україні
697. Стан юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в Україні
698. Становлення і розвиток виборчого законодавства України
699. Становлення і розвиток інституту права власності
700. Становлення і розвиток канонічного права в Україні
701. Становлення та розвиток конституційного ладу України
702. Становлення та розвиток національного законодавства у період української революції (1917-1921)
703. Становлення цивільно-правової системи захисту прав інтелектуальної власності України
704. Статус журналістів в міжнародному гуманітарному праві
705. Страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні
706. Суб'єкти адміністративного провадження у справах про адміністративні проступки
707. Суб'єкти трудового права
708. Суб'єкти господарського права
709. Суб'єкти зобов'язальних правовідносин
710. Суд присяжних в судах зарубіжних країн
711. Суд присяжних в сучасному кримінальному процесі
712. Судове адміністрування в умовах сучасної судової реформи
713. Судове почеркознавство як наука про кримінальне дослідження рукописів
714. Судовий захист трудових прав працівників
715. Судовий збір як вид судових витрат у цивільному судочинстві: законодавче забезпечення та правозастосування
716. Судовий розгляд цивільних справ у суді першої інстанції, як основна стадія цивільного процесу
717. Судовий розгляд цивільних справ як стадія судового процесу
718. Судові витрати в цивільному судочинстві
719. Судові процедури, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство
720. Суїцид: теоретичний та практичний аспект


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама