БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 5:

321. Організація та проведення огляду місця подій при виробленні або реалізації недоброякісної продукції
322. Організована злочинність та злочинні угрупування в Україні
323. Освідування в системі слідчих (розшукових) дій, процесуальні і тактичні аспекти
324. Основні напрями діяльності прокурора із забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України
325. Основні теорії праворозуміння: історія становлення та сучасні інтерпретації
326. Основоположні процедурні права людини
327. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин
328. Особливості діяльності адвоката - представника в цивільному процесі
329. Особливості доказів і доказування в адміністративному судочинстві
330. Особливості допиту осіб, які страждають на фізичні та психічні недоліки
331. Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства України
332. Особливості нормативно-правових актів інститутів ЄС
333. Особливості правового регулювання відступлення корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю (відчуження)
334. Особливості правового регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
335. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням
336. Особливості правового регулювання припинення юридичних осіб
337. Особливості правової охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі
338. Особливості проведення слідчих і судових дій в режимі відеоконференції
339. Особливості процесу правотворчості в Україні
340. Особливості розгляду господарськими судами спорів про витребування майна з чужого незаконного володіння
341. Особливості розслідування розкрадань, що вчинені службовими особами
342. Особливості тактики обшуку у приміщеннях
343. Особливості юридичної відповідальності за найбільш поширені злочини у сфері господарської діяльності в Україні і за кордоном
344. Оспорювані правочини та їх правові наслідки
345. Оферта і акцепт в господарському праві
346. Охорона винаходів в Україні: цивільно-правовий аспект
347. Охорона громадського порядку в регіоні: адміністративно-правовий аспект
348. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: цивільно-правовий аспект
349. Охорона прав на комп'ютерну програму як об'єкт авторського права
350. Охорона права інтелектуальної власності в мережі Інтернет
351. Охорона праці як об'єкт адміністративно-правового дослідження
352. Охорона та захист місцевого самоврядування судами України
353. Охорона та захист прав споживачів
354. Оцінка майна і майнових прав в Україні
355. Перегляд кримінальних справ Верховним Судом України
356. Передумови виникнення та підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності
357. Письмові та речові докази в цивільному процесі
358. Підстави адміністративної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності
359. Підстави закриття кримінального провадження під час досудового розслідування
360. Підстави та порядок надання адвокатом правової допомоги: цивільно-правові угоди та безоплатна правова допомога
361. Пільги в митному праві: поняття та особливості правового регулювання
362. Повноваження Верховного Суду України у кримінальних справах
363. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку і безпеки громадян
364. Повноваження прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України.
365. Погашення та зняття судимості в кримінальному праві
366. Подвійне громадянство в міжнародному праві
367. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді
368. Позови у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
369. Поняття вини, її зміст і значення. Принцип суб'єктивного ставлення за вину
370. Поняття і види підприємств в Україні та особливості їх правового регулювання
371. Поняття і системи зобов'язального права
372. Поняття і сутність договору дарування в цивільному праві України
373. Поняття, мета та загальні умови призначення покарання за кримінальним правом України
374. Поняття, функції та види господарських договорів
375. Попередження злочинів, скоєних персоналом виправних колоній України
376. Попередження та протидія адміністративним правопорушенням в Україні
377. Порівняльний аналіз банківського права України з правом країн ЄС
378. Порівняльний аналіз інституту голови держави у президентських на напівпрезидентських республіках (на прикладі України та США)
379. Порука як засіб забезпечення виконання зобов'язань
380. Порядок досудового врегулювання господарських спорів: питання теорії та практики
381. Порядок звільнення працівників
382. Порядок призначення та проведення судових експертиз і використання їх результатів у цивільному судочинстві
383. Порядок розгляду судами позовів про відшкодування моральної шкоди в цивільному та кримінальному проваджені
384. Порядок створення, реорганізації та ліквідації акціонерних товариств
385. Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів
386. Послуги у цивільному праві
387. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість держави як злочин проти держави : кримінологічне дослідження
388. Початковий етап розслідування вбивств на замовлення
389. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні
390. Права акціонерів - об'єкти охорони у законодавстві України
391. Права людини в доктрині природного права
392. Права людини в умовах збройних конфліктів
393. Права людини у контексті міжнародного та канонічного права
394. Права, обов'язки і відповідальність суб'єктів транспортних правовідносин
395. Право власності
396. Право власності господарських товариств
397. Право власності іноземних юридичних і фізичних осіб
398. Право власності на житло
399. Право власності та його захист за законодавством України
400. Право власності як центральний інститут речового права зарубіжних країн (за законодавством європейських країн)


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама