БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 1:

1. Адаптація правового регулювання відносин у сфері авторського права до стандартів права ЄС
2. Адаптація трудового законодавства України до європейських стандартів
3. Адвокат на стадії першої інстанції розгляду справи
4. Адвокат у цивільному процесі України
5. Адвокатська діяльність в Україні
6. Адвокатська діяльність, гарантії її незалежності та конфіденційності
7. Адвокатська таємниця та її охорона
8. Адвокатська таємниця. Конфіденційна інформація та професійні таємниці за законодавством України
9. Адвокатська таємниця: історія, теорія, практика
10. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні та країнах ЄС
11. Адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені в галузі торгівлі і громадського харчування
12. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності
13. Адміністративне право Радянського періоду
14. Адміністративне право та публічне управління в Україні
15. Адміністративне регулювання відносин у сфері поводження з відходами
16. Адміністративне судочинство в Україні: сучасність і перспективи
17. Адміністративний (державний) та судовий контроль за нотаріальною діяльністю
18. Адміністративний процес та адміністративне провадження
19. Адміністративні послуги як інститут адміністративного права
20. Адміністративно-правова протидія корупційним правопорушенням
21. Адміністративно-правове забезпечення організації та діяльності нотаріату в Україні
22. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном
23. Адміністративно-правове забезпечення прав та свобод неповнолітніх
24. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів державної виконавчої влади
25. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері управління на залізничному транспорті
26. Адміністративно-правове регулювання системи охорони здоров'я в Україні
27. Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця
28. Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні
29. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання
30. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні
31. Адміністративно-правовий статус вищої кваліфікаційної комісії суддів України"
32. Адміністративно-правовий статус Вищої ради правосуддя
33. Адміністративно-правовий статус Вищої ради юстиції
34. Адміністративно-правовий статус громадян в управлінських відносинах
35. Адміністративно-правовий статус громадянина
36. Адміністративно-правовий статус дітей
37. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні
38. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
39. Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні
40. Адміністративно-правові засади набуття громадянства України
41. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні
42. Адміністративно-правові засоби захисту прав на земельні ділянки в Україні
43. Адміністративно-правові заходи боротьби з рейдерством в Україні
44. Академічна свобода та міжнародно-правові й національні аспекти її регулювання
45. Аксіологія принципу рівності
46. Акти цивільного стану в цивільному праві
47. Актуальні питання застосування інституту екстрадиції обвинуваченого в кримінальному процесі України
48. Актуальні проблеми застосування смертної кари у кримінальному законодавстві: міжнародно-правовий аспект
49. Актуальні проблеми організації діяльності слідчого і шляхи їх вирішення
50. Аналіз нормативно-правових актів Європейського Союзу
51. Аналіз поняття, структури, основних тенденцій розвитку господарського законодавства
52. Аспекти цивільно-правової відповідальності
53. Бар'єри спілкування працівників внутрішніх справ
54. Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї
55. Бюджетне законодавство Європейського союзу
56. Вдосконалення організації практичних занять з вогневої підготовки особового складу підрозділів МВС України
57. Вибори і виборче законодавство України: досвід та шляхи реформування
58. Виборча система України як конституційно-правовий інститут
59. Видача та передача осіб в міжнародному праві
60. Види господарських договорів
61. Види господарських договорів. Правове регулювання господарсько-договірних відносин в Україні
62. Види господарсько-правової відповідальності
63. Визначні адвокати-майстри ораторського мистецтва
64. Виконавче провадження в Україні
65. Виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу в роздрібній торгівлі
66. Виконання судових рішень в Україні: правове забезпечення та проблеми практики
67. Виконання судових рішень у цивільному судочинстві
68. Використання захисником рішень Європейського суду з прав людини на стадії досудового розслідування
69. Вина: кримінально-правове визначення та законодавче закріплення в КК України
70. Вирішення спорів в міжнародному комерційному арбітражі за законодавством України
71. Відкриття провадження у справі та підстави для відмови у його здійсненні
72. Відмивання коштів незаконного походження: методи виявлення та шляхи запобігання
73. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України
74. Відповідальність в господарському праві
75. Відповідальність за господарські правопорушення
76. Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права
77. Відповідальність за створення злочинної організації
78. Відповідальність фізичних осіб за міжнародні злочини
79. Відпустка як елемент трудових правовідносин, її види, особливості надання та тривалість для різних категорій працівників
80. Відсторонення працівника від роботи


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама