БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 6:

401. Право Європейського Союзу та його співвідношення з національним законодавством України
402. Право збройних конфліктів: поняття, сучасний стан та тенденції розвитку
403. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: проблеми теорії і практики
404. Право на груповий позов у цивільному процесі України та держав Європейського Союзу
405. Право на життя як головне право фізичної особи
406. Право на індивідуалізацію фізичної особи
407. Право приватної власності фізичних осіб
408. Право промислової власності в Україні
409. Право, етика та етикет: поняття та співвідношення з суміжними категоріями соціально-гуманітарного пізнання
410. Правова відповідальність за порушення прав споживачів
411. Правова організація перевозки вантажів залізничним транспортом
412. Правова охорона Конституції України
413. Правова охорона товарних знаків
414. Правова природа спадкового договору: практичні аспекти
415. Правова природа та сутність апеляційного оскарження судових рішень
416. Правова регламентація земельних відносин у будівництві
417. Правова регламентація трансплантації органів в Україні
418. Правова характеристика договору оренди державного та комунального майна
419. Правова характеристика монополістичних правопорушень за законодавством України
420. Правова характеристика цивільно-правового договору
421. Правове адміністрування волонтерської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції
422. Правове забезпечення адвокатського самоврядування в Україні
423. Правове забезпечення державного управління у сфері використання та охорони земель
424. Правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні
425. Правове забезпечення діяльності товарних бірж
426. Правове забезпечення функціонування інституту омбудсмана в Україні і його удосконалення
427. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
428. Правове мислення у різновидах правової діяльності
429. Правове почуття юриста
430. Правове регулювання авторським правом в Україні
431. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
432. Правове регулювання банківської таємниці
433. Правове регулювання в системі засобів соціального регулювання
434. Правове регулювання валютних відносин
435. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
436. Правове регулювання використання земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
437. Правове регулювання використання інтелектуальної власності у господарській діяльності
438. Правове регулювання використання та охорони земель в Україні. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення
439. Правове регулювання використання та охорони земель оборони України
440. Правове регулювання використання тваринного світу і його охорони в Україні
441. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника
442. Правове регулювання відпусток
443. Правове регулювання господарсько-договірних відносин в Україні
444. Правове регулювання господарської діяльності на ринку послуг
445. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
446. Правове регулювання громадянства України
447. Правове регулювання грошового обігу в Україні
448. Правове регулювання державно-приватного партнерства (ДПП) в системі інститутів управління національною економікою
449. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств
450. Правове регулювання діяльності ломбардів в Україні
451. Правове регулювання договірних відносин в сфері туризму
452. Правове регулювання договірної відповідальності та шляхи його удосконалення
453. Правове регулювання договорів оренди та лізингу
454. Правове регулювання договору комісії
455. Правове регулювання договору страхування
456. Правове регулювання екологічних прав людини і громадянина в Україні
457. Правове регулювання емісії та обігу акцій в Україні
458. Правове регулювання захисту авторських прав
459. Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції
460. Правове регулювання захисту майнових прав іноземного інвестора
461. Правове регулювання захисту цивільних прав та інтересів особи в судах України
462. Правове регулювання здійснення адвокатами юридичного захисту підприємницької діяльності
463. Правове регулювання змішаних перевезень в Україні
464. Правове регулювання зовнішньої міграції українців
465. Правове регулювання і шляхи вдосконалення інституту позовної давності в Україні
466. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
467. Правове регулювання іпотеки
468. Правове регулювання кредитних операцій банків України
469. Правове регулювання кредитних правовідносин
470. Правове регулювання малого і середнього підприємництва в Україні: перспективи розвитку
471. Правове регулювання міжнародних перевезень морським шляхом
472. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень
473. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень в міжнародному приватному праві
474. Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні.
475. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні
476. Правове регулювання надання медичної допомоги
477. Правове регулювання операцій з нерухомістю
478. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств, механізму справляння податку на прибуток та шляхи вдосконалення
479. Правове регулювання оренди цілісного майнового комплексу
480. Правове регулювання особистого страхування в Україні


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама