БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 2:

81. Відшкодування збитків як форма цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності у цивільному та господарському праві України
82. Відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт та послу
83. Вітчизняний та зарубіжний досвід застосування медіації в адміністративному судочинстві
84. Владні повноваження як елемент правового статусу держави
85. Внутрішнє законодавство України як джерело міжнародного приватного права
86. Гарантії недоторканості особистого і сімейного життя у кримінальному процесі (стадія досудового розслідування)
87. Гарантії незалежності вітчизняної прокуратури у здісненні своїх повноважень
88. Гарантії реалізації права власності на землю
89. Генезис інституту встановлення батьківства та материнства. Міжнародно-правовий захист у сфері встановлення батьківства та материнства
90. Господарське право як галузева правова наука
91. Господарський договір у сучасних умовах господарювання
92. Господарський договір: укладання, розірвання, виконання
93. Господарські договори: загальна характеристика та класифікація
94. Господарські правопорушення і їх правове регулювання
95. Господарсько-правова відповідальність
96. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері здійснення господарської діяльності
97. Деонтологія правової держави
98. Державна політика щодо захисту прав громадян у трудових відносинах
99. Державна реєстрація нормативно-правових актів в Україні: правові основи та процедура
100. Державні кадастри природних ресурсів: правові аспекти ведення і взаємодії
101. Державно-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки в діяльності транспорту
102. Державно-правові засади громадянського суспільства
103. Джерела міжнародного приватного права
104. Джерела муніципально-статутного права
105. Джерела права та особливість нормативно-правового акту
106. Джерела трудового права
107. Дипломатичне та консульське право
108. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури
109. Дисциплінарна відповідальність працівників та її види
110. Діяльність адвоката на стадії досудового розслідування
111. Діяльність акціонерних товариств на фондовому ринку
112. Договір з купівлі-продажу як підстава набуття права власності на нерухоме майно
113. Договір купівлі-продажу в міжнародному праві
114. Договір міжнародного перевезення
115. Договір міни та правове регулювання його укладання
116. Договір перевезення на залізничному транспорті
117. Договір поставки товарів технічного призначення
118. Договір постачання електричної енергії в системі зобов'язань з енергопостачання
119. Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет
120. Договір про спільну діяльність
121. Договір страхування: теоретичні та практичні аспекти
122. Договір, як джерело приватного права на українських землях XIV - XVI ст.
123. Договори оренди та лізингу за цивільним законодавством
124. Договори страхування, їх види і зміст
125. Докази в господарському процесі
126. Документи і протоколи як докази в кримінальному процесі
127. Домашній арешт в системі запобіжних заходів кримінального судочинства
128. Дослідження вогнепальних ушкоджень в судово-медичній експертизі
129. Дослідження та оцінка доказів у цивільному процесі
130. Досудове розслідування ДТП на початковому етапі
131. Досудове розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі Інтернет
132. Екологічні обов'язки громадян: механізм правового регулювання
133. Еколого-правовий статус людини і громадянина
134. Етапи проходження адміністративної справи згідно Кодексу адміністративного судочинства України
135. Ефективність космічного права: стан і перспективи кодифікації та прогресивного розвитку
136. Європейська система безпеки. Міжнародно-правові аспекти
137. Європейське та українське податкове право: порівняльна характеристика
138. Забезпечення застосування колізійної норми в міжнародному приватному праві
139. Забезпечення прав та свобод громадян у державному управлінні
140. Загальні правила вчинення нотаріальних дій в Україні
141. Загально-правові інститути вирішення господарських спорів
142. Законність і правопорядок та способи їх реалізації в Україні
143. Законодавство про акціонерні товариства: стан та шляхи вдосконалення
144. Законодавче регулювання діяльності природних монополій
145. Законодавче регулювання інституту понятих у кримінальному провадженні
146. Законодавчий процес в Україні в першій чверті ХХ ст.
147. Запобігання корупційним діянням та подолання корупції в Україні
148. Запобігання насильства над дітьми, що чинять батьки на сімейному ґрунті
149. Заповіт в нотаріальній практиці
150. Засоби і межі здійснення суб'єктивних цивільних прав
151. Застереження в міжнародному праві
152. Застосування науково-технічних засобів при фіксації ходу та результатів слідчих і судових дій
153. Застосування спеціальних знань під час розслідування умисних вбивств
154. Захисна функція профспілок, форми її реалізації
155. Захист майнових прав громадян в кримінальному процесі
156. Захист музичних творів в Інтернеті
157. Захист прав власності за законодавством України
158. Захист прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин в Україні
159. Захист прав і свобод людини і громадянина
160. Захист прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. Порівняння сучасних реалій судової юрисдикції при здійсненні захисту прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама