БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Послуги і ціни :: Готові дипломні з права :: Замовити

ГОТОВІ ДИПЛОМНІ РОБОТИ З ПРАВА (велика приватна колекція)

Наразі маємо у власній колекції понад 800 готових дипломних робіт з права. Всі вони раніше були виконані під замовлення і успішно пройшли захист.

Особливості готових дипломних робіт з права:
1. Пропоновані вам дипломні, магістерські, бакалаврські роботи вже готові, не треба чекати їх виконання. Можна швидко придбати і використовувати.
2. Ціна набагато нижча, аніж якщо замовляти виконання нової роботи.
3. Не Інтернет.
4. Але гарантійне обслуговування для готових дипломних робіт (на відміну від нових дипломних робіт на замовлення) НЕ НАДАЄТЬСЯ. Ви самі робите виправлення у придбаних роботах. Факт оплати готової дипломної роботи є безумовним акцептом цієї особливості.
5. Порядок дій: а) спочатку обираєте 1-2 роботи, або повідомляєте потрібну тему; б) далі отримуєте план(и); в) якщо план підходить - робимо демо-версії готових робіт, висилаємо; г) якщо підходить - оплачуєте; д) отримуєте готову дипломну роботу на e-mail.

NB: Готові дипломні роботи з права - це швидкий і порівняно недорогий варіант для студента. Всі роботи вже пройшли перевірку. Проте ваш керівник може зажадати десь змінити план, десь щось доповнити. У таком разі вам доведеться робити все це самостійно.

Колекція налічує чимало робіт. Для зручності вона поділена на окремі сторінки: стор. 1 : стор. 2 : стор. 3 : стор. 4 : стор. 5 : стор. 6 : стор. 7 : стор. 8 : стор. 9 : стор. 10

Сторінка 10:

721. Сутність і співвідношення публічності, гласності й відкритості судового провадження
722. Сутність та види помилок у юридичному праві
723. Сучасна правова система України
724. Сучасний парламентаризм в Україні
725. Сучасний стан законодавчого регулювання цінними паперами та фондовим ринком в Україні
726. Сучасний стан і перспективи розвитку прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
727. Сучасні аспекти порушення цивільної справи в суді
728. Сучасні аспекти прав та законних інтересів субєктів господарювання
729. Сучасні аспекти процесуальних та процедурних особливостей на стадії ліквідації підприємства шляхом визнання його банкрутом
730. Сучасні проблеми експертології в галузі інтелектуальної власності
731. Сучасні проблеми здійснення особистих немайнових прав громадян
732. Сучасні проблеми кримінальної відповідальності
733. Сучасні проблеми кримінальної відповідальності за господарські злочини в Україні
734. Сучасні проблеми кримінальної відповідальності за розголошення комерційної або банківської таємниці
735. Сучасні проблеми кримінально-правового захисту власності в Україні
736. Сучасні тенденції правових засад інформаційного забезпечення діяльності омбудсмена в Україні
737. Тактика та особливості проведення допиту
738. Тактичні основи взаємодії учасників підготовки і проведення криміналістичної експертизи у кримінальних справах
739. Темпоральність прав людини
740. Теоретико-правові аспекти трансформації національних правових систем та державного суверенітету в умовах глобалізації
741. Теоретико-правові засади національної безпеки України
742. Теоретико-правові підстави припинення трудового договору
743. Теоретичні засади, аналіз, проблеми дослідження правового забезпечення інформаційної безпеки у сфері господарювання
744. Теоретичні та практичні питання щодо доцільності застосування судового прецеденту як джерела права в Україні
745. Теорія держави і права в юридичній системі
746. Теорія і практика вчинення нотаріальних дій
747. Терористичний акт в кримінальному праві, його поняття, об'єктивні, суб'єктивні і кваліфікуючі ознаки
748. Техніко-криміналістична експертиза документів
749. Торгові угоди: суб'єкт, об'єкт, зміст.
750. Транспортно-експедиційний договір
751. Трудові спори та порядок їх вирішення
752. Трудові спори та порядок їх розгляду
753. Удосконалення правового регулювання функціонування та реформування залізничного транспорту в Україні
754. Узгодження та систематизація принципу суб'єктивного ставлення за вину
755. Укладання, зміни, припинення та розірвання спадкового договору
756. Укладення, дія та призупинення міжнародного договору
757. Умови дійсності правочинів
758. Унітарна форма територіального устрою України: проблеми теорії та практики
759. Уповноважений Верховної Ради з прав людини
760. Управління майном в цивільному праві України
761. Установчі документи господарських товариств: цивільно-правовий аспект
762. Фізичні особи як безпосередні суб'єкти міжнародного приватного права
763. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права
764. Фінансово-правове регулювання валютного контролю в Україні
765. Фінансово-правовий статус територіальних громад і органів місцевого самоврядування
766. Форми власності в Україні
767. Форми державного устрою України і різних країн
768. Форми трудового права України: сутність класіфікація тенденції розвитку
769. Формування та діяльність суду присяжних в Україні
770. Функції Конституції та їх відображення в її змісті
771. Функції цивільного права
772. Характер правової допомоги і правовий статус адвоката
773. Характеристика захисту прав потерпілого в справах про адміністративні правопорушення
774. Холдингові групи: особливості правового становища
775. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ
776. Цивільне законодавство України в сучасних умовах
777. Цивільний кодекс Франції 1804 року
778. Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі
779. Цивільні права юридичних та фізичних осіб, їх судовий захист в Україні
780. Цивільні правові відносини в сфері надання медичних послуг
781. Цивільно-правова відповідальність за договором купівлі-продажу
782. Цивільно-правова відповідальність за законодавством України
783. Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за заподіяння шкоди неналежним лікуванням
784. Цивільно-правова характеристика ризикових (алеаторних) договорів
785. Цивільно-правове регулювання банківського кредитування
786. Цивільно-правове регулювання юридичних фактів
787. Цивільно-правовий захист персональних даних
788. Цивільно-правові засади кредитно-розрахункових відносин в Україні
789. Цивільно-правові засоби захисту права власності і речового права
790. Цивільно-правові основи державного нагляду (контролю) у сфері обігу лікарських засобів
791. Шлюбний договір за законодавством України
792. Шлюбний контракт в міжнародному приватному праві
793. Шляхи удосконалення адміністративно-правового захисту права власності в Україні
794. Юридична відповідальність за контрабанду та порушення митних правил
795. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав: проблеми законодавства та правозастосування
796. Юридична відповідальність за порушення трудового законодавства України
797. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері енергопостачання
798. Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків
799. Юридична відповідальність сторін трудових відносин за порушення трудового законодавства України
800. Юридична відповідальність та її функції
801. Юридична відповідальність у кредитно-фінансовій сфері
802. Юридична регламентація медичної діяльності в Україні
803. Юридичний процес в Україні
804. Юридичний склад адміністративного правопорушення
805. Юридичний статус та основні напрямки діяльності Гаазької конференції щодо уніфікації та розвитку міжнародного приватного права
806. Юридичні засоби впровадження міжнародних виборчих стандартів до виборчого права України
807. Юридичні способи захисту земельних прав громадян
808. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин


www.vuz.net.ua © 2004-2021

Реклама